Virkessågning

NI vet väl om att vi även utför virkessågning i mindre skala.

Önskar ni göra något annat av era trädstammar än enbart kapa upp dem till ved?

Kanske göra ett bord av ert tidigare träd som stod på tomten? Kontakta oss så kommer vi med idéer och hjälp.