Stubbfräsning

Har ni stubbar ni vill bli av med?

Mät stubbarnas diameter i marknivå och kontakta oss för pris uppgift, fler stubbar = bättre pris.
Fri framkörning vid fräsning när uppdragen är inom en 3 mils radie från Forserum

Hur går stubbfräsningen till?

Vid stubbfräsning använder vi oss av en hjulgående maskin som är skonsam mot era gräsmattor och som kommer in på trånga utrymmen.
(ca 90cm räcker för att komma in på trädgården)
Vid stubbfräsning så blir enbart en spånhög kvar efter stubben som är enkel att frakta bort.

Varför stubbfräsning?

Enklare och smidigare än att gräva bort dem
Skonsamt mot er gräsmatta
Säkrare grönytor utan stubbar
Snyggare grönytor utan stubbar
Enbart en spånhög att räfsa bort efter fräsning, istället för att behöva släpa bort en stor och otymplig stubben efter grävning.