Om Ljuma

LjuMa startades 2011 utav Johan Grändemark
Företagets inriktning är att hjälpa så väl privatpersoner som företag med arbeten inom det gröna området. Där skötsel utav grönytor var den huvudsakliga delen i företaget under starten 2011.

Allt eftersom företaget löpte framåt under 2011 så utvecklades företaget vidare till att fälla träd på en mer professionell nivå och att sedermera fräsa stubbar åt våra kunder, både efter eget fällda träd och åt andra kunder.

Vi på LjuMa strävar alltid åt att våra kunder ska vara nöjda både med arbetet och med våra priser.